J. Goosen - Gardner of the Vondelpark in Amsterdam

"Maar in 1902 werd er nota bene ingeslopen in de woning van opzichter J. Goosen aan de hoofdingang. De dader werd niet gevonden."

Opzichter J. Goosen was een der eerste personeelsleden die in 1865 door de Vondelparkvereniging was aangesteld.

Op vijfentwintigjarige leeftijd begonnen als tuinman, vierde hij in 1905 zijn veertigjarige jubileum. Het verslag van de Algemene Vergadering dat jaar voor de eerste maal vervaardigd op een schrijfmachine meldt: "Het ontbrak hem niet aan sympathie en belangstelling in den vorm van gelukwenschen, bloemstukken en geschenken. Zoo zond mevrouw Wed. N.J. Den Tex en familieleden hem een waardevol aandenken.

Vijftien heeren die dagelijks in het Vondelpark wandelden vereerden hem met een tabakspijp en sigarenpijp met passende oorkonde. Een wandelaarster zond hem een taart., benevens de portretten van haar kinderen met wie ze dagelijks in het Vondelpark genoot. Het personeel - opzichter en werklieden - van het park schonken hem een armstoel.

Op 27 juni 1905 werd Goosen gehuldigd in het Paviljoen."

Meer informatie: 'Ode aan het Vondelpark' pg 291 en 292 (G.Bekkers pp 302 hc folio D'Arts Amsterdam, 1997, ISBN/ISSN 9073978920) Information: Addressbook from Amsterdam 1900-1906


 

Vondelpark 1 - Woning van J. Goosen

(foto's van http://stadsarchief.amsterdam.nl/, foto uit 2006 Patrick Goosen)
 

Thumbnail image
(Ca. 1876)
(Ca. 1880)
Thumbnail image
(22.06.1896)
(17.05.2006)
Thumbnail image
(Ca. 2007)

Patrick Goosen

Copyright © 2014-2017. All Rights Reserved.