Thumbnail image
Hendrikus Abraham Waldemar Goossens

G 19-11-1909 NOI Batavia / O 13-05-1973 Den Haag

Bij K.B. van 8 december 1944, No. 7, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens: "Als Commandant van Onze Onderzeeboot "Zwaardvisch" grooten moed, beleid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen betoond tijdens twee patrouilles, respectievelijk in Augustus en October 1944, te weten: tijdens den patrouilletocht in de Java-Zee in October 1944, niettegenstaande zware vijandelijke tegenwerking, met succes een kort-afstand torpedo-aanval bij daglicht uitgevoerd op een zwaar beschermden Japanschen mijnenlegger van 3500 ton, tengevolge van welken aanval dit schip tot zinken werd gebracht. Bovendien, tijdens dezen tocht nog één Duitsche onderzeeboot, twee vrachtschepen, een tankschip en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een tweeden Japanschen mijnenlegger van hetzelfde type als de eerstvermelde tot zinken gebracht."16 mei 1944
Vertrek vanuit Engeland van de onderzeeboot Hr.Ms. 'Zwaardvisch', onder commando van de luitent-ter-zee der eerste klasse H.A.W. Goossens naar het Verre Oosten, waar de boot Fremantle als thuisbasis zal krijgen. Tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zullen door de 'Zwaardvisch' succesvolle operaties worden uitgevoerd, waarbij tenminste zes vijandelijke schepen tot zinken worden gebracht.
Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

Thumbnail image

Patrick Goosen

Copyright © 2014-2017. All Rights Reserved.