Naamlys van Boere bannelinge gedurende anglo-Boere oorlog

GOOSEN ANTONIE CHRISTOFFEL
GOOSEN ANTONIE CHRISTOFFEL
GOOSEN ANTHONIE CHRISTOFFEL
GOOSEN ANTHONY CHRISTOFFEL
GOOSEN CHRISTOFFEL JACOBUS
GOOSEN CORNELIUS JOHANNES
GOOSEN DANIEL JACOBUS
GOOSEN DANIEL PETRUS
GOOSEN DANIEL PETRUS JOHANNES
GOOSEN DAVID JOHANNES
GOOSEN FREDERICK JACOBUS
GOOSEN GIDEON JACOBUS
GOOSEN HENDRIK PETRUS
GOOSEN IZAAC PHILIPPUS
GOOSEN IZAAK DIRK
GOOSEN JACOBUS PETRUS
GOOSEN JOHANNES CHRISTOFFEL
GOOSEN JOHANNES LODEWIJK
GOOSEN JOHN HARM
GOOSEN LOUIS JACOBUS
GOOSEN MARTINUS PHILIPPUS
GOOSEN MATTHYS ANDRIES
GOOSEN NICHOLAS GERT JOHANNES
Goosen NICHOLAS JOHANNES
GOOSEN OCKERT JOHANNES
GOOSEN PETRUS JOHANNES
GOOSEN PIETER ANDRIES
GOOSEN PIETER JOHANNES
GOOSEN PIETER JOHANNES
GOOSEN WILLEM ADRIAN
GOOSEN WILLEM HENDRIK
GOOSEN WILLEM JOHANNES
GOOSEN WILLIAM JOHANNES
GOOSEN WILLEM JOHANNES
GOOSEN WILLEM JOHANNES

Patrick Goosen

Copyright © 2014-2017. All Rights Reserved.